keyboard_arrow_right
Kåter konstant

Voksen nsa morond finnmark

voksen nsa morond finnmark

nest største i fylket, og Svanevatnet på 33 km, det tredje største. Den ble registrert på 124 flater og utgjør vel en femtedel av arealet i fylket. Mindre beiting i utmark. Soli- fluksjonsjord i fjellet, nakne elveører og grus- strender, samt åpne erosjonsfelt av forvitra berg. Det består mest av nøysomme torvmoser, men rikere, jordvass- påvirka utforminger kan være dominert av småbrunklomose. K., Rekdal,., Strand,.-H.

Voksen nsa morond finnmark - (PDF) arealregnskap FOR

Ellers inngår flere gras og halvgras, der smyle, seterstarr og aksfrytle er blant de vanligste. Med aukende humiditet mot vest, samt i Sør-Varanger, kommer kvitlyng inn. Én reagerte bokstavelig talt med vantro: Hvis dette var en rettssak, så hadde jeg sendt ham rett ut igjen. Dette gjentas igjen og igjen, over tre forskjellige intervjuer. Forekomst: Grov angivelse av utbredelse i fylket, for noen typer med henvisning til vegetasjonssoner. Overflata er i regelen jamn uten markerte tuer. Bjørklund (PKB) Michael Angeloff (MIA) Anders Bryn (ANB) Johnny Hofsten (JOH) Yngve Rekdal (YNR) Leif-Einar Støvern (LEF) Oskar Pushmann (OSP) Ressursoversikt 01/2015 Skog og landskap iv Sammendrag Mål og metode: I denne rapporten for Finnmark presenteres materiale som er samla inn i forbindelse med etableringa. voksen nsa morond finnmark

Voksen nsa morond finnmark - Den forræderske

MYR 9a Rismyr 9b Bjønnskjeggmyr 9c Grasmyr 9d Blautmyr 9e Starrsump. I dag er det i dalfører og fjordbotner, særlig i Alta og Tana, en finner det meste av jordbruksareal i drift. Fukt- og strandenger utgjør viktige beite- areal, og vil være godt utnytta der husdyr eller rein har tilgang. Vegetasjonstype BeiteverdiVegetasjonstype Beiteverdi Rein Sau Storfé Rein Sau Storfé 1a Mosesnøleie Mg - G Mg Mg 6a Lav- og lyngrik furusk. Typen er viktig for mangfoldet av dyreliv, fra de minste organismene til fugler, gnagere og alle arter av beitedyr.

Legg igjen et svar

E-postadressen din vil ikke offentliggjøres. Obligatoriske felt er merket *